Gratis oplæg om livshjulet

Livshjulet kan guide dig til, hvilket område du har brug for at arbejde med

Områderne i vores liv spiller ind på hinanden og nogle gange kan det være svært at adskille dem og  dermed se hvilken betydning det område har for hvordan vi har det. Med livshjulet får du skabt et  overblik, og du vil kunne reflektere over, hvilket område der vil have størst gavnlig virkning for dig at  arbejde med.

Når du har udfyldt livshjulet vil du have fundet et eller flere mål, du kan begynde at handle henimod. med coaching kommer du i dybden og reflekterer over hvad der bremser/ gør det svært for dig at  overvinde dine problematikker, og du får fundet ud af hvad du skal gøre for at opnå dit mål.

Jeg tilbyder lige nu at holde et gratis oplæg, hvor du får lavet dit eget livshjul og får hjælp til at  gennemgå det.

Har du lyst til en inspirationsaften med fokus på dig og dit liv?

Jeg vil gerne holde et oplæg, for en gruppe ( venner, kollegaer, naboer) hvor jeg vil fortælle jer om coaching og introducere jer for et værktøj jeg bruger som coach.

Det hedder livshjulet, og bruges til at skabe opmærksomhed på de forskellige områder i det enkelte  menneskes liv, så man kan reflektere over hvordan det hele hænger sammen og hvor det ville være godt at gøre noget anderledes.

Er der noget i dit liv du kunne tænke dig at ændre?

Hvad kan du arbejde med for at blive mere glad eller få mere overskud?

Dette er en aften for dig;

  • som gerne vil skabe en ændring i dit liv, men har svært ved at se, hvad der vil give dig den størst  mulige virkning.

  • som gerne vil skabe tydelighed over hvilke komponenter dit liv indeholder og hvordan de indvirker på hinanden.

  • som er nysgerrig på hvad det kan give at se nærmere på hvad ens eget liv indeholder.

  • som gerne vil lære om livshjulet og høre hvad coaching er

Praktiske oplysninger:

I skal være en gruppe på 4 – 8 personer
I kan komme hjem til mig (Viborg) eller jeg kan komme ud til en af jer. 
(Viborg og omegn)

Du laver selv dit livshjul – og det du finder frem til er ikke noget du behøver at dele med andre.

Jeg vil bruge tid på at tale med jer enkeltvis omkring jeres livshjul.
 
Det vil tage 1 – 1½ time, alt efter hvor mange deltagere der er.