Dine værdier styrer dit liv

Alle mennesker oplever i sin opvækst, noget der påvirker deres syn på sig selv på en begrænsende måde eller møder normer og forventninger til hvordan de skal være for at være accepteret, som måske ikke ligefrem gavner dem i dag!

Det er især de nære relationer eller kammeraterne i skolen, som har størst indflydelse på hvordan vi kommer til at opfatte os selv og hvilke sider af os selv der bliver frem”elsket”.

Du kunne måske have oplevet, at det var vigtigt for dine forældre (eller en af dem), at du var dygtig og kom hjem med 10 og 12 taller – og der følte du dig mest mødt med accept og kærlighed.

Dette kan have haft den effekt på dit liv, at du nu står et sted hvor du har opnået meget, fordi du stræber efter succes!

Men den negative side af det er måske, at du aldrig rigtig bliver helt tilfreds, du skal hele tiden opnå mere – men dybest set finder du ikke ro med dig selv, i hvor du er nu.

Og når man har succes meget højt på sin værdiliste (læs mere om værdier i afsnittet Værdianalyseså kan det være, at det prioriteres over noget andet der er meget vigtigt for dig – måske kærligheden.

For eksempel når arbejdet kalder, på tidspunkter du egentlig ville have brugt tid med din familie, (og det er noget der sker ret ofte), så kommer du til at vælge karrieren først.. – og dermed har succes/karriere fået højere prioritet end kærlighed.. Og det er der ikke noget galt med, hvis blot det er det man virkelig ønsker!

Andre har måske oplevet sig mest accepteret/elsket/set når de var:

  • Energiske (det er jo ikke så godt hvis du er doven, vel?)

  • Rolige (kunne være en måde at tilpasse sig ydre behov)

  • Enige (at være uenig kunne måske opfattes som forkert/oprør/uartig)

  • Humørfyldte (man skulle jo nødig være kedelig..)

  • Kloge (ikke så godt at være uvidende)

Disse er blot eksempler på hvordan du kunne have oplevet at være barn i dit hjem/miljø – og når du tænker over hvad det har og har haft af betydning, så ved du hvilke begrænsende overbevisninger og værdier du har med dig.

Dine værdier er som et pejlemærke for, hvor du vil hen og hvem du er sammen med i dit liv.