7 grundholdninger

Grundholdningerne er en støtte til vejen ind i mindfulness. Både som en metode/teknik og som en måde at være i livet på. De optræder i flere sammenhænge med mindfulness, men stammer oprinde-ligt fra MBSR 8-ugers stress reduceringsprogrammet fra Center for mindfulness, USA.

Ikke-dømmen
At opleve tingene, som de er lige nu, uden at dømme og vurdere/værdilade. Blot opleve fx følelsen, tanken eller kropsfornemmelsen præcist, som den er uden historier herom. Sindet har for vane at konstruere historier, at vurdere og bedømme det, vi oplever; ofte som god/dårlig, rigtig/forkert osv.

Tålmodighed
Kalder på ”modet til at tåle uden at kontrollere”. Invitere til væren med frem for handlen på. At være tålmodig over for os selv, også når vi oplever vores egen utålmodighed, kan være udfordrende. Særligt når det handler om det ubehagelige, er der en tendens til at ville forsvinde væk og blive utålmodig, når det ikke fjerner sig eller ændrer sig med det tempo, man ønsker.At være tålmodig med at opnå gode effekter af mindfulness er også vigtigt. Der kan gå tid – både i den enkelte øvelse og helt generelt – inden man måske synes, at man får udbytte. Vær tålmodig.

Åbenhed – begynderens (barnets) sind
Fra åbenheden giver vi mulighed for nye oplevelser af det kendte og bevæger os med tillid ind på ukendte områder. Vi slipper viden og forståelse for i stedet at undersøge nye muligheder. Man åbner også op for, at hvert øjeblik er nyt og ukendt – hvilket det jo rent faktisk er – og man kan give sig selv lov til at udforske med nysgerrighed og barnets legende tilgang. Som det barn, der oplever verden for første gang, kan vi som voksne give slip på vores fastlåste forestillinger og ideer. Man får lov til at opdage verden på ny, igen og igen – at opleve og leve.

Tillid
At udvikle en grundlæggende tillid til os selv er at finde ind til de svar og den iboende visdom, der ligger i os selv. Dette arbejde går gennem anerkendelse af tanker og sanser og følelser. Det er at lytte til sine grænser og ikke presse sig selv mere, end man kan klare i det aktuelle øjeblik. Tillid til sig selv og sin medfødte visdom og evne til at være i nuet, præcis som nuet er; behageligt, ubehageligt eller neutralt. Tillid handler også om tillid til, at indsatsen i mindfulness-træningen bærer frugt, selv når det virker svært og nyttesløst.

Ikke-stræben
Ikke at stræbe er at tillade sig selv at være. Ved at slippe stræben efter at komme et sted hen eller opnå noget andet, end det der er, åbner man op for nuet, og lader nuets kraft arbejde. Stræben kan avle en følelse af fiasko, når man ikke får det ønskede – det, man stræbte efter. Ved at stræbe for meget mister man måske muligheden og evnen til at opleve det, som allerede udfolder sig. Når man tillader det, der er, kan man opleve, at det, man ønskede skulle ske, kan komme helt af sig selv.