7 grundholdninger i Mindfulness

Det handler i bund og grund om at møde sig selv og andre uden fordomme og med et kærligt og venligt sind. Når du øver dig på disse holdninger, vil du få mere tolerance, forståelse og et mere afslappet forhold til dig selv – som du er. Sådan slipper du den lidelse der følger med, at føle sig forkert, ønske at noget var anderledes.

Ikke-dømmen